Urząd Gminy w Sieroszewicach informuje, że od 1 lipca 2015 r. została zmieniona lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecnie PSZOK na terenie Gminy Sieroszewice zlokalizowany jest przy ul. Łąkowej 16A  w Rososzycy (teren oczyszczalni ścieków) oraz prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy  ul. Ostrowskiej 65 w Sieroszewicach. PSZOK czynny jest: Wtorek od godz.…

Czytaj więcej

Urząd Gminy w Sieroszewicach informuje o podmiotach posiadających zezwolenie na  zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzący z gospodarstw domowych : Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o. ; 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wylotowa 57, Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wiejska 18, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o.; 62-800 Kalisz,ul.…

Czytaj więcej

Urząd Gminy w Sieroszewicach informuje, że odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sieroszewice prowadzi : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. ul. Staroprzygodzka 138 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 62 733 81 30

Czytaj więcej

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów…

Czytaj więcej

INFORMACJA Szanowni Państwo, w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informuje się, iż terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie. 1. W związku z tym opłatę tę należy wnosić z dołu, bez…

Czytaj więcej