DANE KONTAKTOWE URZĘDU GMINY SIEROSZEWICE
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Urząd Gminy Sieroszewice
ADRES NUMER TEL. ADRES E-MAIL NIP URZĘDU
Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
woj. wielkopolskie
(62) 739 60 76 sieroszewice@sieroszewice.pl 622 17 53 422
(62) 739 60 23
(62) 739 60 89 REGON URZĘDU
  000546259

Dane do faktur:

      GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
woj. wielkopolskie NIP   622 25 65 007 REGON   250855156      
Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Numer pokoju Numer
wewnętrzny telefonu
Adres mailowy
Stanowiska kierownicze
Anatol Piaskowski Wójt Gminy 9 309 a.piaskowski@sieroszewice.pl
Bartosz Kubica

Zastępca Wójta

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

12 312 kubica@sieroszewice.pl
Mirosława Busza

Sekretarz Gminy

13 313 sekretarz@sieroszewice.pl
Karolina Kałużna Skarbnik Gminy 15 315 skarbnik@sieroszewice.pl
Marzena Pilarska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 6 306 usc@sieroszewice.pl
Ryszard Boduch Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 19 319 ryszardboduch@sieroszewice.pl
Samodzielne stanowiska pracy
Radosław Cegła Radca Prawny;
Inspektor Ochrony Danych
3 303 rp@sieroszewice.pl
ido@sieroszewice.pl
Tomasz Woźniak

Inspektor ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5 305 kadry@sieroszewice.pl
Roman Sodolski Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 4 304 romansodolski@sieroszewice.pl
Grażyna Anioł Inspektor ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych 11 311 biurorady@sieroszewice.pl
Monika Mądra Podinspektor ds. obsługi sekretariatu 10 330 sieroszewice@sieroszewice.pl
         
Tomasz Gabryszak Informatyk serwis@sieroszewice.pl
Referat finansowo-podatkowy
Janina Pawlak Inspektor ds. finansowo-płacowych  14 314 j.pawlak@sieroszewice.pl
Maria Walczak Inspektor ds. księgowości budżetowej 14 314 m.walczak@sieroszewice.pl
Edyta Domańska Inspektor ds.  księgowości budżetowej 14 314 finanse@sieroszewice.pl
Joanna Pilarska Inspektor ds. finansowo-księgowych 14 314 j.pilarska@sieroszewice.pl
Bożena Jaś Inspektor ds.  księgowości podatkowej 1 301 b.jas@sieroszewice.pl
Dorota Dolata Inspektor ds. obsługi kasowej 1 301 kasa@sieroszewice.pl
Krystyna Fornalczyk Inspektor ds. wymiaru podatków 2 302 k.fornalczyk@sieroszewice.pl
Agnieszka Kulas Inspektor ds. wymiaru podatków 2 302 podatki@sieroszewice.pl
Referat inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Damian Szkudlarek Inspektor ds. zamówień publicznych, infrastruktury i budownictwa  18 318 damianszkudlarek@sieroszewice.pl
Łukasz Hałupnik Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego 20 320 lukaszhalupnik@sieroszewice.pl
Emilia Kucharska Inspektor ds. rolnictwa i zarządzania kryzysowego 23 323 e.kucharska@sieroszewice.pl
Marzena Sztukowska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Koordynator ds. dostępności

23 326 marzenasztukowska@sieroszewice.pl
Robert Osowicz

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

22 322 r.osowicz@sieroszewice.pl
Milena Ryfa Inspektor ds. gospodarski odpadami komunalnymi 21 321 odpady@sieroszewice.pl
Anna Napierała Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji 21 321 a.napierala@sieroszewice.pl
Patrycja Kaczmarek Inspektor ds. ochrony przyrody i środowiska 21 327 p.kaczmarek@sieroszewice.pl
Karolina Jakubowska Podinspektor ds. zamówień publicznych i transportu publicznego 5 305 k.jakubowska@sieroszewice.pl
Alicja Dysma Podinspektor ds. BHP i promocji 20 320 a.dysma@sieroszewice.pl
Stanowiska pomocnicze i obsługi
Patrycja Frasunek Pomoc administracyjna 11 311 p.frasunek@sieroszewice.pl
Urszula Kalina Sprzątaczka          
         
         
         
Jednostki Organizacyjne Gminy
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ADRES NUMER TEL. ADRES E-MAIL
GZEASiP – Gminny Zakład Ekonomiczo-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach Ołobok, ul. Kościelna 16
63-405 Sieroszewice
(62) 580 40 30

biurooswiata@sieroszewice.pl
oswiata@sieroszewice.pl

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 93
63-405 Sieroszewice
(62) 739 63 62 gopssieroszewice@osw.pl
510 982 760, 510 982 793  
GZK – Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice (budynek za Urzędem Gminy)
(62) 735 10 62 gzk@sieroszewice.pl
GOK – Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice
(62) 739 62 82 goksieroszewice@onet.pl
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice
(62) 739 62 92 biblioteka@sieroszewice.pl
FILIE BIBLIOTECZNE: ADRES NUMER TEL. ADRES E-MAIL
w Wielowsi Wielowieś, ul. Słoneczna 10
63-405 Sieroszewice
(62) 739 00 24 dominikajozefiak@interia.pl
w Ołoboku Ołobok, ul. Kościelna 16
63-405 Sieroszewice
(62) 739 04 36 marlena.biblioteka@interia.pl
w Strzyżewie Strzyżew, ul. Kolonia 52
63-405 Sieroszewice
(62) 739 80 08 biblioteka19@op.pl