W 2007 roku Urząd Gminy wydał książkę autorstwa Pana Marka Olejniczka. Książka ta nosi tytuł: „Gmina Sieroszewice przyroda – historia – zabytki” Książka zawiera bardzo wiele ciekawych informacji o wszystkich miejscowościach Gminy, wyposażona jest w wiele ilustracji oraz zdjęć tak współczesnych jak i archiwalnych. Polecamy ją wszystkim, których interesuje środowisko, w którym żyjemy.

Książka Teresy Migasiewicz „W księżycową noc na ołobockich polach…” została opublikowana w 2007 roku. W roku tym mija 64 rocznica od daty katastrofy samolotu 138 dywizji typu Halifax JD-154, który w nocy z 14 na 15 września 1943 roku runął w Nowych Skalmierzycach. Samolot ten miał dokonać zrzutu dla organizacji podziemnych działających wWielkopolsce, w tym równiez dla Armii Krajowej działającej na terenie miejscowości Ołobok.

W 2008  roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał debiutacki tomik wierszy pana Piotra Fałczyńskiego pn. „Nieistotny fakt…”. Piotr Fałczyński to mieszkaniec naszej Gminy. Urodził się i mieszka w Ołoboku-najstarszej miejscowości gminy. Wydanie tomiku wierszy zbiegło się z obchodami 800-lecia miejscowości Ołobok.„Nieistotny fakt…” to VI rozdziałowy tomik zawierający kilkanaście wierszy autorstwa Piotra Fałczyńskiego.

Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK  to kolejna publikacja wydana przez Urząd Gminy Sieroszewice. Książka stanowi  historię powstania i chronologiczny opis pracy artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca OŁOBOK, który w 2009 roku obchodził 50-lecie istnienia.

W 2010 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę autorstwa Pani Ewy Kotowskiej-Rasiak i Pani Justyny Sprutta. Książka ta nosi tytuł: „Ołobok na cysterskim szlaku”. Książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza część naukowa opracowana przez dr Justynę Sprutta dotyczy genezy i duchowości cysterskiej oraz sztuki tego zakonu. Część druga pisana przez obie autorki ma charakter popularnonaukowy. W książce szczegółowo opisana została działalność klasztoru cysterek. Autorki sięgnęły również do najnowszej historii Ołoboku. W publikacji znajdują się wiadomości o szlaku cysterskim w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami, a na końcu zamieszczono album składający się z 45 kolorowych zdjęć. Polecamy ją wszystkim, których interesuje tematyka cysterska i najstarsza miejscowość w gminie Sieroszewice – Ołobok.

Publikacja zawiera gotowe propozycje tras wiodących z dala od ruchliwych ulic przez najciekawsze miejsca gminy Sieroszewice. Przewodnik daje możliwość poznania atrakcji krajoznawczych i przyrodniczych gminy Sieroszewice, zwiedzenia ciekawych zabytków, zobaczenia miejsc związanych z historią i kulturą przodków, odkrycia miejsc niezwykłych i bardzo urokliwych. Pozycja ta dostarcza także niezbędnej, szczegółowej wiedzy na temat przebiegu tras (mapki) oraz zawiera opisy walorów przyrodniczo – krajoznawczych, które są bogato ilustrowane kolorowymi zdjęciami. Publikację przygotowały: Anna Banasiak i Katarzyna Maj, nauczycielki Zespołu Szkół w Sieroszewicach. Zdjęcia wykonali: Jakub Janecki, Anna Banasiak i Katarzyna Maj. 

Przewodnik został wydany ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które gmina Sieroszewice otrzymała zgłaszając publikację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także ze środków gminy Sieroszewice.

W 2012 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał tomik pokonkursowy pt. „Z życia wzięte”. W publikacji zamieszczono nagrodzone wiersze w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Pawła Brylińskiego w Sieroszewicach zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach, pod patronatem Wójta Gminy Sieroszewice. W tomiku opublikowano protokół konkursu. Znalazło się w nim także słowo wójta Czesława Berkowskiego skierowane do czytelników.   

W 2012 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę autorstwa Pani Ewy Kotowskiej-Rasiak. Książka ta nosi tytuł: „Z kart historii – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sieroszewicach (1925-2012)”.W książce znajdują się informacje na temat istnienia bractwa przed II wojną światową. Kolejne rozdziały poświęcone są bieżącej działalności od momentu reaktywacji organizacji w 2000 r. aż do czasów współczesnych. W publikacji opisane są losy sztandaru i strzelnicy przedwojennej. Zamieszczono także relacje z obchodów jubileuszowych bractwa. Jeden rozdział poświęcono spotkaniom noworocznym braci kurkowych z pierwszym biskupem kaliskim ks. Stanisławem Napierałą. W publikacji można znaleźć także informacje na temat kierownika szkoły w Rososzycy Władysława Karolewskiego, który także był członkiem bractwa, a został zamordowany w Lasku Winiarskim w 1939 r. Na kartach książki znajduje się wykaz wszystkich członków bractwa od 2000 r. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami, a na końcu zamieszczono album składający się z kolorowych zdjęć. Publikację polecamy wszystkim, których interesuje historia bractwa i osób związanych z tą organizacją.

W 2013 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę autorstwa Jana Brody. Książka nosi tytuł: „Com widział i słyszał, spisałem”. Publikacja jest uwieńczeniem projektu „Nad wszystkie inne, ceń strony rodzinne” realizowanego w Szkole Podstawowej w Strzyżewie, który został nagrodzony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Jan Broda w latach 1936-1938 był nauczycielem w szkole w Strzyżewie i w tym czasie spisał obyczaje, obrzędy, a także codzienne życie mieszkańców Strzyżewa i sąsiednich wiosek. Rękopis odnalazł nieżyjący nauczyciel Marek Olejniczak i przepisał go na maszynie. Jego marzeniem było wydanie tego w formie książkowej. Niestety, jemu się to nie udało, ale obecne nauczycielki: Anita Setecka i Beata Dachowska zrobiły opracowanie i doprowadziły do wydania książki.

Kolejną publikacją wydaną w 2013 roku jest album „Gmina Sieroszewice w rysunkach Czesława Wosia”. Teka zawiera 25 prac. Rysunki przedstawiają zabytki, krajobrazy i inne obiekty znajdujące się w gminie Sieroszewice. Prace autor wykonał w małym formacie i tuszem, ponieważ były one dostosowane do druku i przygotowania albumu. Opisy do poszczególnych rysunków przygotowała Ewa Kotowska-Rasiak. Głównym źródłem, z którego korzystała opisując rysunki Czesława Wosia była książka „Gmina Sieroszewice przyroda – historia – zabytki” nieżyjącego już Marka Olejniczaka, a także informacje uzyskane od sołtysów poszczególnych miejscowości. Wydawcą albumu jest Urząd Gminy Sieroszewice w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

W 2014 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę pt. „Cysterki w Ołoboku” pod redakcją Ewy Kotowskiej-Rasiak i Justyny Sprutty. Jest to publikacja podsumowująca obchody 800-lecia lokacji klasztoru cysterek w Ołoboku, które odbyły się w dniach 6 i 7 lipca 2013 roku. W książce znajdują się cztery wykłady wygłoszone podczas konferencji popularno-naukowej. Są to następujące wykłady: „Rozwój gospodarczy opactwa cysterskiego w Ołoboku na przestrzeni wieków” dr Damiana Pałki, „Owińska, gmina Czerwonak – siostrzany klasztor cysterek w Ołoboku” dr Barbary Stolpiak, „Ikonografia wnętrza kościoła pocysterskiego w Ołoboku” dr Justyny Sprutty oraz „Edukacja w klasztorze cysterek w Ołoboku” Ewy Kotowskiej-Rasiak. W publikacji zamieszczono nagrodzone i wyróżnione wiersze z Religijnego Konkursu Poetyckiego „Cysterskie strofy” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach, a także nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne oraz zdjęcia nadesłane na konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. W książce znalazł się też rozdział opisujący wydarzenia sprzed roku. W albumie oprócz wspomnianych prac plastycznych i fotografii są zdjęcia, m.in.: z konferencji popularno-naukowej, uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, rozstrzygnięcia konkursów i widowiska historycznego „Ołobok przez wieki”. W książce można zobaczyć także ryciny Czesława Wosia. Publikację polecamy wszystkim, których interesuje historia Ołoboku.

W 2016 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę pt. „Gmina Sieroszewice – 25 lat samorządności” pod redakcją Ewy Kotowskiej-Rasiak. Pomysł opracowania takiej monografii zrodził się z okazji 25. rocznicy świętowania samorządności w Polsce. Książka dotyczy funkcjonowania gminy Sieroszewice w ciągu 25 lat. W publikacji przedstawiono nazwiska wszystkich radnych i sołtysów działających w poszczególnych kadencjach oraz pracowników Urzędu Gminy. Wymienione zostały najważniejsze inwestycje zrealizowane w ciągu minionego ćwierćwiecza. Podane zostały także wiadomości na temat działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej i społecznej. Istotną część monografii stanowi album, w którym zamieszczono zdjęcia osób i wydarzeń związanych z tamtym okresem. Książkę polecamy wszystkim, których interesuje historia Gminy Sieroszewice.

W 2022 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał tomik wierszy pana Piotra Fałczyńskiego pn. „Nie przyzwyczajaj”. Poeta to mieszkaniec naszej Gminy, laureat 142. Ogólnopolskich konkursów literackich, autor tomików poetyckich i współautor ponad stu antologii i almanachów. Lektura zawartych w tomie ,,Nie przyzwyczajaj się’’ wierszy i opowiadań skłania do przeorganizowania własnego sposobu istnienia oraz do subiektywizacji świata. Autor kusi odbiorcę kodami dostępu do kolejnych poziomów świadomości.

„Gmina Sieroszewice na starych pocztówkach” autorstwa Adriana Matysa oraz Anatola Piaskowskiego to swoiste okno w przeszłość, które pozwala zobaczyć, jak kiedyś wyglądał  nasz region.

Bogata ilustracja fotograficzna sprawia, że historia nabiera barw i staje się bardziej realna. To nie tylko zbiór starych pocztówek, ale także opowieść o ludziach, miejscach i wydarzeniach, które zapisane zostały na kartach czasu. Najstarsze pocztówki zamieszczone w publikacji pochodzą z 1900 roku. Jedna z nich przedstawia dwór w Strzyżewie, a druga – szkołę, pocztę i restaurację w Wielowsi. Album ten to nieoceniony skarb dla miłośników lokalnej historii i tych, którzy pragną odkrywać tajemnice minionych pokoleń.

Wydawcą jest Urząd Gminy Sieroszewice. Przy redakcji pracowała Ewa Kotowska-Rasiak, korektę wykonała Justyna Sprutta, a projekt okładki i opracowanie graficzne to dzieło Moniki Głąb. Pocztówki zamieszczone w albumie  przekazali: Adrian Matys (54 pocztówki), Dariusz Dera (11), Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (6), Piotr Lepka (5), Krzysztof Maleszka (3), Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (3), Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku (2), Anatol Piaskowski (2), Anna Urbaniak (2), Czesław Woś (1), Instytut w Marburgu (1), Magda Majchrzak (1), Lucyna Koziołek (1), Joanna Skworz (1).