Wójt Gminy – Anatol Piaskowski

Z-ca Wójta – Bartosz Kubica

Sekretarz Gminy – Mirosława Busza

Skarbnik Gminy – Karolina Kałużna