Opis miejscowości Sieroszewice pochodzi ze słownika geograficznego Królestwa Polskiego, wydanego w XXX tomach w końcu XIX wieku.

Oto wypis z tej książki:

Sieroszewice w dokumencie z roku 1136 wydanym przez Papieża Inocentego VII. W 1136 roku Sieroszewice należały do arcybiskupów gnieźnieńskich, od 1441 roku były już w rękach szlachty. W aktach grodzkich i ziemskich w r. 1579 należały do rodziny Sieroszewskich w roku 1618 do Krzysztofa Sieroszewskiego. 

W dawnych czasach stał tu pałac biskupi z 50 piwnicami, zburzony przez konfederatów barskich. Były tu także mogiły Szwedów a także cmentarzysko przedhistoryczne.

W XIX wieku Sieroszewice i Rososzyca należały do rodziny Skórzewskich. Poza Sieroszewicami w roku 1882 została założona osada Sieroszewiczki a dziedzic Aleksander Kossecki sprowadził tu osadników niemieckich – protestantów. 

Poza Rososzycą, która miała w swym herbie „Korab” a należał on rodu Rosowskich. Sieroszewice miały natomiast herb w kształcie stylizowanej litery „S” pochodzącej od właściciela Sieroszewic – Sieroszewskiego. 

Legenda głosi dalej: podczas napadu na Morawy (dzisiejsze Czechy) poganie porwali dziewczynę z rodu Odrowężów. Z rąk najeźdźców odbił ją Polak Piotr z Radzikowa. Panna przysięgła swemu wybawcy rękę, na dowód czego złamała pierścień i połowę ofiarowała dzielnemu rycerzowi. 

Rodzice dziewczyny chcieli jednak wydać swą córkę jedynaczkę za bogatego kawalera, a nie dzielnego, lecz biednego rycerza. Szybko też znaleziono odpowiedniego kandydata dla młodej dziewczyny.

W dniu wesela na zamku Odrowężów zjawił się Piotr z Radzikowa, pokazując połówkę pierścienia i domagając się ręki panny młodej. Rodzice widząc, z jaką radością i namiętnością powitała przybysza, zgodzili się na ślub jedynaczki.

Piotr przyjął też nowy herb – do strzały Odrowężów dołączył owe pół pierścienia. Działo się to około roku 1100. Natomiast stylizowana litera „S” była umieszczona w herbie w roku 1579 a dołączył ją Sieroszewski.

Opracował: Stanisław Pułkownik 

Uchwałą Sesji Rady Gminy Sieroszewice Nr 23/90 z dnia 9 sierpnia 1990r. zatwierdzono herb z pośród kilku wzorów jako herb Gminy Sieroszewice.