Urząd Gminy w Sieroszewicach informuje, że od 1 lipca 2015 r. została zmieniona lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecnie PSZOK na terenie Gminy Sieroszewice zlokalizowany jest przy ul. Łąkowej 16A  w Rososzycy (teren oczyszczalni ścieków) oraz prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy  ul. Ostrowskiej 65 w Sieroszewicach.

PSZOK czynny jest:

Wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:00

Środa od godz. 9:00 do godz. 17:00

Czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:00

Nieodpłatnie można przekazać następujące  odpady gromadzone w sposób selektywny:

1)      przeterminowane leki,

2) chemikalia (opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po impregnatach, itp.) do 1 litra. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone; 

3)    zużyte baterie i akumulatory,                                                                      

4)  zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny (telewizory, monitory,  pralki, zmywarki, radia, drukarki, odkurzacze, lodówki, zamrażarki, drobne urządzenia  RTV i AGD itp.),                                      

5)  meble i inne odpady wielkogabarytowe (wersalki,  łóżka, materace, fotele, dywany, okna, wykładziny, linoleum, itp. );             

6)  zużyte opony o indeksie nośności do 103 oraz dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, (pochodzące wyłącznie z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów) w ilości 4 szt.  rocznie na nieruchomość;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PCV;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz: betonowy, ceglany);      

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości do 300 kg rocznie na nieruchomość;                         

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

10) styropian do 1 m3 rocznie na nieruchomość;

11) tworzywa sztuczne (wiaderka po tynkach, cemencie, klejach i farbach, profile, rury i inne elementy wyposażenia).

Ww. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców zamieszkujących Gminę Sieroszewice, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 300 kg od właściciela nieruchomości w skali roku.

Odpady w ilości większej niż wskazane powyżej, powinny być przekazane przez mieszkańców na indywidualne zlecenie do firmy świadczącej usługi w tym zakresie.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów, jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) szyby samochodowe,

3) szkło zbrojone i hartowane,

4) części samochodowe (np. zderzaki, reflektory itp.),

5) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej weryfikacji (np. brak etykiet),

6) odpady w opakowaniach cieknących,

7) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu),

8) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,

9) zmieszane odpady komunalne.

Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych, można przekazywać do aptek znajdujących się w miejscowościach Sieroszewice, Wielowieś i Strzyżew.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

62 739 60 76 wew. 347 stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

607 510 270 – PSZOK