Urząd Gminy w Sieroszewicach informuje, że odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sieroszewice prowadzi :

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. 62 733 81 30