Gminny Ośrodek Kultury mieści się przy ul. Ostrowskiej 49 w Sieroszewicach, a jego dyrektorem jest Jerzy Pawłowski. W placówce organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, a są to: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia teatralne, plastyczne, a także lekcje tańca nowoczesnego. W stały kalendarz Gminnego Ośrodka Kultury wpisane są: Gminny Konkurs Recytatorski i Festiwal Piosenki…

Czytaj więcej

Orkiestra dęta „Ołobok” powstała w 1897 roku. Wtedy Józef Urban, mieszkający przy ul. Kościelnej 35 w Ołoboku, pracował przy budowie drogi brukowej w Ołoboku i z zarobionych pieniędzy zakupił tubę. Z tego domu pochodzili także Leon, Antoni i Jan. Antoni grał na trąbce i skrzypcach, Jan i Leon na trąbce, a Józef na basie. W skład…

Czytaj więcej

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” powstał w listopadzie 1959 roku, a został utworzony dzięki inicjatywie Stefanii Czerwińskiej, ówczesnej kierowniczce Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim. To ona swoim pomysłem zaraziła Jana Derę, który został pierwszym kierownikiem zespołu. Zespół rozpoczął występy wiosną 1960 roku widowiskiem „Wesele Ołobockie”, które zostało opracowane przez etnografa dra Jarosława…

Czytaj więcej

Muzeum Ziemi Ołobockiej istnieje w Ołoboku od 2008 roku. Inicjatorami utworzenia tego muzeum byli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski i sołtys wsi Teresa Lemiesz. Muzeum mieści się w budynku starej szkoły. Budynek odrestaurowano i zaadaptowano na muzeum ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Gminy Sieroszewice. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 25 października 2008 roku i było…

Czytaj więcej

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w Sieroszewicach prawdopodobnie w 1948 r. Do 1979 r. biblioteka mieściła się w domu prywatnym przy ulicy Ostrowskiej 70. Latem 1979 r. placówka została przeniesiona do budynku przy ulicy Ostrowskiej 49, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Gminna Biblioteka Publiczna posiada trzy filie w: Ołoboku, Strzyżewie i Wielowsi. Dyrektorem placówki jest Maria…

Czytaj więcej