Muzeum Ziemi Ołobockiej istnieje w Ołoboku od 2008 roku. Inicjatorami utworzenia tego muzeum byli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski i sołtys wsi Teresa Lemiesz. Muzeum mieści się w budynku starej szkoły. Budynek odrestaurowano i zaadaptowano na muzeum ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Gminy Sieroszewice. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 25 października 2008 roku i było połączone z zakończeniem obchodów 800-lecia Ołoboku. Kustoszami muzeum zostały: Anna Jarosik i Maria Ciapierzyńska. W dwóch salach muzeum znajdują się cenne eksponaty i dokumenty, przedstawiające dzieje Ołoboku. Zwiedzanie można rozpocząć od kącika, poświęconego historii miejscowości i losom ludzi, którzy wpisali się w karty dziejów Ołoboku. Na ścianie wisi herb Ołoboku, wykonany w 2007 roku przez mieszkańca Marka Wierzbę z okazji jubileuszu wioski. W kolejnych gablotach umieszczono zdjęcia i dokumenty, dotyczące działalności konspiracyjnej mieszkańców w czasie II wojny światowej i związanej z tym akcji zrzutu broni na pola ołobockie, prowadzonej przez oddział Żyto I. Wiele takich pamiątek po zmarłych rodzicach Zofii i Antonim Hysów przekazała Maria Strzelczyk. Sporo miejsca w muzeum poświęcono historii powstania i działania klasztoru cysterek. W sali znajduje się kącik, poświęcony ks. Józefowi Kutowi, a także innym kapłanom, którzy przebywali w obozie koncentracyjnym w Dachau, m.in. ks. Leonowi Gawronowi. W gablotach zamieszczono również serwety, wyroby ze słomy czy zastawę stołową. Cenne eksponaty można zobaczyć w kąciku staroci. Są to m.in.: ponad stuletnia komoda, maglownica ręczna z 1918 roku, kołowrotek, niecka do wyrabiania ciasta, kobiałka do chleba, pralka tarka, młynki do kawy, żelazka na duszę, lampy naftowe, lampy karbidowe, wrzeciona, stary zegar. W drugiej sali znajdują się stroje ludowe ołoboczan z opisami. W gablotach zamieszczono wiadomości o orkiestrze dętej „Ołobok” i Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca „Ołobok”, a także rzeźbiarzu ludowym Pawle Brylińskim. Eksponaty, zdjęcia i dokumenty pochodzą głównie od mieszkańców Ołoboku.