Orkiestra dęta „Ołobok” powstała w 1897 roku. Wtedy Józef Urban, mieszkający przy ul. Kościelnej 35 w Ołoboku, pracował przy budowie drogi brukowej w Ołoboku i z zarobionych pieniędzy zakupił tubę. Z tego domu pochodzili także Leon, Antoni i Jan. Antoni grał na trąbce i skrzypcach, Jan i Leon na trąbce, a Józef na basie. W skład orkiestry weszli także: Władysław i Antoni Warga (tenor), Ignacy Strzelczyk (bęben), Józef Owczarek (altówka) i grający na klarnecie: Stanisław Bugaj oraz nieznany z imienia Giernalczyk z Wielowsi. O tym, że orkiestra działała na początku XX wieku, świadczą zachowane do dzisiaj zdjęcia z lat: 1914, 1927 i 1929. Z relacji najstarszych mieszkańców wynika, że działalność orkiestry można podzielić na trzy okresy. Pierwszy obejmował lata 1900–1950, kiedy w orkiestrze dominowała rodzina Urbanów. Drugi okres to lata 1950–1989 – wtedy siłą napędową zespołu była rodzina Wargów. W 1966 roku Władysław Warga i Stanisław Wiatrowski postanowili odmłodzić orkiestrę. Wówczas ogłoszono nabór młodzieży i rozpoczęto naukę gry na instrumentach dętych od podstaw. W tym odnowionym składzie orkiestra występowała do końca lat osiemdziesiątych. Niestety, w tym czasie ubywało członków orkiestry. Wiele osób zmarło, inni zmienili miejsce zamieszkania. Do trzeciego okresu zaliczyć można orkiestrę w obecnym składzie pod kierunkiem Stanisława Jarosika, który pozostał ze składu dawnej orkiestry. To Stanisław Jarosik w październiku 1993 roku reaktywował orkiestrę dętą. Orkiestranci grają nie tylko na uroczystościach kościelnych i gminnych, ale są znani niemal w całej Polsce i za granicą. Każdego roku w styczniu w Ołoboku odbywają się koncerty kolęd połączone z jasełkami. W okresie letnich wakacji muzyków można posłuchać na rynkach w: Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim w ramach Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Orkiestra jest także organizatorem Festiwalu Orkiestr Dętych, który co roku odbywa się w Ołoboku. Za największy sukces orkiestra uważa swój występ w czasie prywatnej mszy św., odprawianej przez Papieża Jana Pawła II 25 sierpnia 2001 roku w Castel Gandolfo, a także następnego dnia na modlitwie „Anioł Pański”. W 2003 roku orkiestra nagrała płytę zatytułowaną „Ulubione pieśni Ojca Świętego”. Kapelmistrzem orkiestry jest Stanisław Jarosik.