W dniu 27 lutego 2019 r. w Sali Wiejskiej w Wielowsi odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wielowieś.

Zebranie zwołane zostało na podstawie Zarządzenia nr 38.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wielowieś.

Zebranie uprawnionych mieszkańców sołectwa odbyło się w I terminie, tj. o godz. 18:00, w którym udział wzięło 143 mieszkańców sołectwa Wielowieś   na 962 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego. Była to jak dotąd największa frekwencja na zebraniach wiejskich wyborczych.  

Zebraniu przewodniczył Pan Bartosz Kubica – Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radny Gminy Sieroszewice Paweł Mrugalski, Radny Powiatowy a zarazem członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatowy Zdzisław Jaźwiec, ks. Proboszcz Piotr Kuświk oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pan Jerzy Kucharski.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono trzy kandydatury: Pana Stanisława Karolaka, Pana Zbigniewa Goździka i Pana Rafała Rosika.  Wybrany został Pan Stanisław Karolak natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Artur Dylak, Piotr Glapiak, Rafał Koziołek, Renata Koziołek, Daniel Lisiak, Maciej Michalak i Dominik Vogel.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski złożył gratulacje nowo wybranemu sołtysowi Panu Stanisławowi Karolakowi i  podziękował pozostałym kandydatom. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina oraz poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych.

Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO. Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z punktu informacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego z oddziału w Rososzycy.

Opracowała: Marzena Sztukowska