21 lutego odbyło się spotkanie Zarządu Klubu Seniora z osobami, które pomogły w remoncie pomieszczenia i wyposażeniu go w niezbędny sprzęt. Prezes Klubu podziękował Radzie Gminy, wójtowi oraz sołtysowi wsi, a szczególnie prezesowi LGD „Długosz Królewski” i Paniom z biura LGD za przyznane środki. Dzięki nim można było wyposażyć klub w urządzenia audio-wizualne, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt kuchenny, różne gry i sprzęt biurowy.

Gmina na remont pomieszczenia przyznała ponad 160 tys. zł, LGD na zakup urządzeń do Klubu przeznaczyła 26774 zł, Rada Sołecka dała na wyposażenia świetlicy 8000 zł. Udział Seniorów w zakupach wyniósł 1410 zł. Wiele prac wykonali oni nieodpłatnie, użyczając niejednokrotnie materiałów i środków transportu. Mógł to być wkład wynoszący nawet 11 tys. zł.

Dziś w pomieszczeniach będących świetlicą środowiskową i siedzibą Klubu Seniora odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Korzystają z niej również starsze osoby i organizacje: KGW, OSP, PZW. Podczas różnorodnych zajęć i imprez kształtują się więzi międzypokoleniowe, ludzie integrują się, mają też okazję poszerzyć wiedzę i podnieść sprawność fizyczną, kulturalnie spędzić wolnych czas.

Mimo, że klub działa dopiero od dwóch miesięcy to już odbyło się w nim wiele imprez o różnym charakterze. Potwierdziła się teza o potrzebie posiadania takiego pomieszczenia.

Spotkanie zakończyła projekcja obrazująca przebieg remontu i udział w nim zarówno fachowców, jak i członków i sympatyków naszego Klubu. W trakcie pokazu podano kawę i tort. Wiele zaproszonych osób nie dotarło, ale zaszczycili nas swoją obecnością: zastępca Wójt Gminy Sieroszewice – Bartosz Kubica, przewodniczący Rady Gminy – Rafał Bartnik, radny powiatu – Zdzisław Jaźwiec, radny Rady Gminy – Andrzej Chwiłkowski, Sołtys wsi – Jerzy Kasprzak, strażacy: Szymon Kloński (prezes), Maciej Kardas (naczelnik) i Łukasz Chlasta (skarbnik), wiceprzewodnicząca KGW – Małgorzata Różańska, prezes LGD – Zbigniew Słodowy oraz pracownicy biura: Karolina Figas (kierownik) i Magdalena Pietrzak.

Goście w swoich wystąpieniach gratulowali nam lokalu, podkreślali udział zarządu  i członków Klubu w realizacji przedsięwzięcia i życzyli, by służyło ono wszystkim mieszkańcom naszej wioski łącząc ich i integrując.

Autor: Jerzy Kowalski