W dniu 25 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Masanowie odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Masanów.

W zebraniu udział wzięło 85 mieszkańców sołectwa Masanów na 356 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczyła Pani Marzena Przybyłek

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Gminy Sieroszewice Stanisław Płomiński, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pan Damian Szkudlarek.

Zebranie było okazją do podziękowania ustępującemu z funkcji sołtysa Panu Markowi Michalczakowi.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Stanisława Płomińskiego i Pani Bogumiły Śniatała. Wybrany został  Pan Stanisław Płomiński natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Łukasz Urban, Henryka Stefaniak, Monika Król, Mateusz Jankowski, Paweł Kowal, Monika Banasiak, Małgorzata Stawska i Andrzej Marek.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje nowo wybranemu sołtysowi  i podziękował drugiej kandydatce. Korzystając z okazji Pan Wójt aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych.

Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska