W dniu 22 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Strzyżewie odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Strzyżew.

W zebraniu udział wzięło 89 mieszkańców sołectwa Strzyżew na 836 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Przemysław Wilgocki

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radna Gminy Sieroszewice a zarazem sołtys wsi Strzyżew Bernadeta Biała, Radny Gminy Sieroszewice Przemysław Wilgocki, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec  oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Bożena Jaś

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę: Wybrana została ponownie Pani Bernadeta Biała natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Włodzimierz Czubak, Roman Gomółka, Marian Okupnik, Piotr Palat, Małgorzata Pogorzelak, Ireneusz Roguszny, Lucyna Siankiewicz, Marek Siudziński, Zofia Siudzuińska, Przemysław Wilgocki, Antoni Wojtczak i Bartłomiej Wojtczak.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje Pani sołtys i nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych. Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.  

Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z punktu informacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego z oddziału w Rososzycy.

Zebranie było okazją do wręczenia przez sołtys wsi Panią Bernadetę Białą podziękowań dla członków Rady Sołeckiej i osób angażujących się w prace na rzecz wsi.

Opracowała: Marzena Sztukowska