W dniu 15 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Zamościu odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Biernacice.

W zebraniu udział wzięło 15 mieszkańców sołectwa Biernacice na 90 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Sławomir Grzesiak

W zebraniu udział wzięli Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Milena Ryfa.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Wybrany został ponownie Pan Lech Warga natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Sławomir Grzesiak, Stanisław Kempski i Teresa Teodorczyk.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje sołtysowi i nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina. Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska