W dniu 14 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Psarach odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Psary.

W zebraniu udział wzięło 46 mieszkańców sołectwa Psary na 605 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Arkadiusz Wojtczak

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice a zarazem sołtys wsi Psary Rafał Bartnik, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec  oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pan Łukasz Hałupnik.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę: Wybrany został ponownie Pan Rafał Bartnik natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Dawid Matyaszczyk, Małgorzata Matuszewska, Maria Stodolna, Waldemar Skorupa, Marzena Bartczak, Sylwia Kubica, Natalia Wilk i Konrad Bartnik.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje sołtysowi i nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych. Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.  

Opracowała: Marzena Sztukowska