W dniu 18 marca 2019 r. w Domu Ludowym w Latowicach odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Latowice.

W zebraniu udział wzięło 148 mieszkańców sołectwa Latowice na 541 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Roman Kupijaj

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radna Gminy Sieroszewice Krystyna Kois-Jaźwiec, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Agnieszka Kulas.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Andrzeja Gierlacha i Pani Arlety Kalińskiej. Wybrany został ponownie Pan Andrzej Gierlach natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Marek Doliński, Roman Kupijaj, Krzysztof Mikołajczyk, Krzysztof Lamperski, Anna Trzeciak i  Krzysztof Wrzeszcz.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski złożył gratulacje Panu sołtysowi Andrzejowi Gierlachowi a Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica  podziękował Pani Arlecie Kalińskiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych. Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska