Wędkarze należący do Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieroszewicach wzięli udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Spotkanie odbyło się w niedzielę 24 października 2021 roku w Klubie Seniora ,,Sami Swoi’’ w Rososzycy. Gościem zebrania był Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica.

Podczas posiedzenia podsumowano osiągnięcia za 2021 rok oraz omówiono potrzeby miejscowych wędkarzy i lokalnej społeczności. Zebrani pozytywnie ocenili mijający okres działalności Koła czego dowodem jest ponowne powołanie Krzysztofa Jędrzejewskiego na prezesa. Skład całego zarządu również pozostał bez zmian.

Zastępca Wójta podziękował zarządowi i wędkarzom za bardzo dobrą współpracę i dbałość o czystość wód. Złożył gratulacje członkom, którzy wyróżnili się w rywalizacji sportowej, a najlepszym wręczył nagrody. Prezes Zarządu Krzysztof Jędrzejewski podziękował Wójtowi Gminy Sieroszewice za przyznane dotacje na działalność Koła oraz za renowacje stawu w Parczewie.