W niedzielę 24 października 2021 roku w sali wiejskiej w Rososzycy odbyła się otwarta akcja poboru krwi. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „STRAŻAK” w Sieroszewicach, Grupa Charytatywna przy parafii pw. św. Marka w Rososzycy, OSP Rososzyca i KGW Rososzyca.  Łącznie zarejestrowało się 47 chętnych, spośród których po przejściu wymaganych badań zakwalifikowano 43 osoby do oddania krwi. W tym gronie znalazło się 13 strażaków z OSP Latowice, 11 z OSP Rososzyca i 6 z OSP Westrza. Nie zabrakło również kobiet – 9 pań oddało krew. W sumie zebrano 19, 35 litrów tego cennego leku.

Niedzielna akcja była również okazją do podsumowania działań HDK za 2019 i 2020 rok.  Spotkanie prowadziła Pani Daria Kupajska. W wydarzeniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Radny Andrzej Chwiłkowski, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Ostrowie Wielkopolskim Henryk Olejnik, Przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa PCK w Ostrowie Wielkopolskim, a zarazem Prezes Klubu HDK PCK ,,STRAŻAK’’ Lucjan Ziemiański, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach Wojciech Andrzejewski, Proboszcz Parafii w Rososzycy ks. kan. Paweł Guździoł, prezesi Zarządów jednostek OSP oraz krwiodawcy z terenu gminy.  Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi’’ I, II i III stopnia. W dalszej części zebrania przedstawiono oficjalnie wyniki współzawodnictwa w honorowym krwiodawstwie pomiędzy jednostkami OSP z gminy Sieroszewice. Zarówno w 2019 jak i 2020 roku najwięcej litrów krwi oddali strażacy z OSP Westrza. Na drugim miejscu plasowała się jednostka OSP Latowice, a trzecia pozycja należała do OSP Rososzyca. Łącznie w ciągu dwóch lat dla KHDK 303 dawców ofiarowało ponad 400 litrów krwi.

Chcąc w sposób szczególny podziękować, tym którzy oddali największą ilość Wójt Gminy Sieroszewice ufundował statuetki. W dowód uznania za bezinteresowną pomoc Zastępca Wójta wręczył nagrody najbardziej aktywnym krwiodawcą.