W sobotę, 7 marca 2020 roku, w sali wiejskiej w Westrzy odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Westrzy a zarazem radny Gminy Sieroszewice  Wojciech Andrzejewski, który przedstawił porządek obrad.  W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski,  Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik,  Prezes Klubu HDK PCK „Strażak” Lucjan Ziemiański, Prezes Zarządu Gminnego OSP Sieroszewice Tomasz Woźniak, Edwin Stendera z Leśnictwa Wysocko Wielkie, sołtys Wsi Westrza Mariola Karolak oraz pozostali członkowie. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Wojciech Andrzejewski. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zbigniew Dolata, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Leonard Andrzejewski. Plan działalności na 2020 rok omówił prezes Wojciech Andrzejewski. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Sieroszewicach za 2019 rok.

Głos zabrał również Wójt Gminy Sieroszewice, który podziękował druhnom i druhom za zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Jednostka OSP z Westrzy to jedna z najprężniej działających w naszej gminie.

Opracowała: Marzena Sztukowska