Coroczne polskie święto obchodzone, w większości przypadków na terenie kraju, 11 marca.

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski zorganizował spotkanie dla sołtysów naszej gminy, gdzie złożył życzenia oraz odczytał życzenia od Prezydenta Polski.

Spotkanie było okazją do podziękowania za 25 lat pracy i pełnienia funkcji, rezygnującemu sołtysowi wsi Kania Janowi Szmajowi oraz okazją do rozmów o sprawach bieżących a szczególnie na temat rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski.

Opracowała: Marzena Sztukowska