W poniedziałek, 2 marca 2020r. w godz. od 17 do 19 po raz piąty odbyły się spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.

Do szkoły zaproszono reprezentantów dziesięciu szkół ponadpodstwowych, którzy zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020-2021. Z informacjami o szkołach mogli zapoznać się uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych w Masanowie, Ołoboku, Zamościu i Wielowsi oraz ich Rodzice.

Niebawem, bo 23 marca uczniowie klasy 8 z SP w Wielowsi wybiorą się do Ostrowa Wielkopolskiego na warsztaty przygotowane dla nich w  III LO na temat „Zawodów przyszłości – kogo będzie poszukiwał rynek pracy?”, odwiedzą Centrum Kształcenia Zawodowego oraz wezmą udział w zajęciach w Mediatece.

Zaprezentowane działania wynikają z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej. Wszystkie podjęte inicjatywy mają na celu ułatwienie uczniom świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Autor: Mirosława Kmiecik