W niedzielę, 05.02.2023 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Ołobok , na którym obecny był Anatol Piaskowski – Wójta Gminy Sieroszewice , Skarbnik ZOSP RP Sieroszewice dh Tomasz Kawaler, Członek ZOSP RP, przedstawiciel HDK dh Lucjan Ziemiański oraz Radna Gminy Sieroszewice Pani Teresa Lemiesz .

Podczas zebrania przedstawiono prezentację zawierającą fotorelację z akcji oraz uroczystości, w których uczestniczyła jednostka OSP Ołobok.

Po uzyskaniu absolutorium przez Zarząd jednostki , nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń , osobom zasłużonym dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej i współpracy z ruchem strażackim .

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP , zgodnie z uchwałą nr 1/3/2022 z dnia 20.01.2022r., nadało Złoty Znak Związku Panu Eugeniuszowi Majtasowi oraz Brązowy Znak Związku Druhowi Błażejowi Walczakowi . Odznaczenia wręczył członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego , Prezes druh Rafał Michalak .