W sobotę 4.02.2023r. W Domu Ludowym w Latowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Latowice za 2022 rok.

W zebraniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, radny powiatowy Zdzisław Jaźwiec, radna wsi Latowice Krystyna Kois-Jaźwiec, prezes ZOGm ZOSP RP w Sieroszewicach druh Wojciech Andrzejewski, członek ZOGm druh Mieczysław Maciuszczak, sołtys wsi Andrzej Gierlach.

Sprawozdania z działalności za 2022 rok przedstawili: prezes jednostki druh Marek Doliński oraz naczelnik Sławomir Dymek. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik druh Błażej Nowak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący druh Roman Kupijaj.

Po dyskusji, zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP z 2022r.

W trakcie zebrania przewodnicząca KGW Latowice Daria Kupajska wręczyła prezesowi OSP dyplom oraz upominek od EKOklubu w Wielowsi za zajęcie III miejsca w gminnym konkursie „Ziemi na ratunek”.

Prezes Klubu HDK PCK „STRAŻAK” w Sieroszewicach Lucjan Ziemiański wraz z wójtem wręczyli druhowi Arkadiuszowi Strzelcowi odznakę ZHDK III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi.

Wójt gminy podziękował jednostce za całoroczną współpracę, poświęcenie i aktywny udział w życiu społecznym gminy Sieroszewice.