W piątek 12 kwietnia 2019 w Urzędzie Gminy Sieroszewice odbyło się spotkanie z sołtysami, którzy zakończyli swoją kadencję. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Sekretarz Gminy Mirosława Busza oraz Skarbnik Gminy Karolina Kałużna.

Tym gestem Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski chciał podziękować byłym sołtysom za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz mieszkańców.

Opracowała: Marzena Sztukowska