W minioną niedzielę tj. 14 kwietnia 2019 r. przez Gminę Sieroszewice przejechał wyścig kolarski. Urząd Gminy Sieroszewice włączył się w organizacje wyścigu. Jedna z lotnych premii usytuowana została przed Urzędem Gminy, gdzie nie zabrakło kibiców.  Była to okazja do promocji naszej gminy.  

Opracowała: Marzena Sztukowska