W czwartek 11 kwietnia 2019 w Urzędzie Gminy Sieroszewice odbyło się spotkanie z sołtysami wybranymi na kadencję 2019-2024. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła.

Tematem spotkania były sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem sołectw i przepływem informacji między innymi kwestie związane z wynajem sal wiejskich i dzierżawy gruntów będących własnością gminy oraz nowych tablic informacyjnych. 

Opracowała: Marzena Sztukowska