W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w Sali wiejskiej w Westrzy odbył się Jubileusz Klubu HDK PCK Klubu „Strażak” przy ZOGm ZOSP RP w Sieroszewicach połączony z pierwszą w tym roku otwartą akcją poboru krwi. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Baraniak, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Krwiodawstwa w Poznaniu Janusz Sibiński, Przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa w Ostrowie Wielkopolskim i jednocześnie Prezes Klubu HDK PCK „STRAŻAK” Lucjan Ziemiański, Kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Ostrowie Wielkopolskim Edmund Siwka, sołtys wsi Westrza Mariola Karolak, Prezesi zaprzyjaźnionych klubów z terenu Powiatu Ostrowskiego oraz krwiodawcy zrzeszeni w Klubie „Strażak”.

Krwiodawców i zaproszonych gości powitał  prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Westrzy a zarazem Radny Gminy Sieroszewice Wojciech Andrzejewski, który poprowadził całość spotkania. Następnie Prezes Lucjan Ziemiański przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu. W dalszej części uroczystości wręczono Zasłużonym oznakę Honorowego Dawcy Krwi. 

Na zakończenie Prezes Lucjan Ziemiański przedstawił oficjalnie wyniki współzawodnictwa pomiędzy jednostkami OSP za rok 2018, za ostatnie 5-lecie ,  za 45-lat istnienia Klubu oraz pierwszej w tym roku otwartej akcji poboru krwi.
W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. zgłosiło się 64 chętnych dawców. Po badaniu lekarskim krew mogły oddać 63 osoby. Klub wzbogacił się o 28,350 dm3 krwi. Każdy z krwiodawców otrzymał od organizatorów ciepły posiłek. Najwięcej krwiodawców było z jednostek OSP, między innymi OSP Latowice – 20 osób, OSP Westrza – 15 osób, OSP Wielowieś – 6 osób, OSP Parczew – 6 osób i OSP Rososzyca – 6 osób

Organizatorami byli Ochotnicza Straż Pożarna w Westrzy oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „STRAŻAK”

Opracowała: Marzena Sztukowska