W piątek 5 kwietnia 2019 roku, w Szkole Podstawowej w Ołoboku – nowej siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkól i Przedszkoli odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli zorganizowane przez Dyrektor GZEASiP Barbarę Stasiak. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy  Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, Dyrektor GZEASiP Barbara Stasiak, Główna Księgowa GZEASiP Magdalena Kowalczyk, pracownicy GZEASiP, przewodnicząca Rady Rodziców i zarazem sołtys wsi Ołobok Justyna Karbowy oraz dyrektorzy szkól i przedszkoli z terenu gminy.

Głównym tematem spotkania było omówienie spraw z zakresu sporządzania arkuszy organizacji szkół, między innymi: zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, przeliczanie pensum nauczycieli, nauczanie indywidualne, godziny ponadwymiarowe dyrektorów, pomoc psychologiczo pedagogiczna, świetlice szkolne, terminowość przekładania arkuszy, łączenia zajęć w przypadku mało liczebnych klas, doradztwo zawodowe – możliwość przydzielenia zajęć nauczycielom własnym nie posiadającym kwalifikacji oraz ustalenia przerw pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.  

Spotkanie było okazją do oficjalnego otwarcia nowej siedziby GZEASiP w Ołoboku.

Kończąc spotkanie Dyrektor Barbara Stasiak podziękował za udział i pożegnała uczestników spotkania.

 Opracowała: Marzena Sztukowska