W piątek 4 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach, odbyło się spotkanie pracowników sanepidu z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy Sieroszewice w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w stanie epidemii.

W zebraniu wziął udział Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak. Panie z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim zapoznały obecnych z procedurami postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID-19 w szkole.  Omówiono najważniejsze kwestie współpracy w takich sytuacjach, wymieniono drogi szybkiego kontaktu między stacją sanitarną a placówką oraz udzielono odpowiedzi na pytania Wójta i dyrektorów.  

Opracowała: Marzena Sztukowska