W miniona niedzielę w kościele pw. św. Wawrzyńca w Wielowsi odprawiona została msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, którą odprawił proboszcz tutejszej parafii ks. Bogdan Reczek. Na zaproszenie władz gminy Sieroszewice odpowiedzieli przedstawiciele władz parlamentarnych oraz powiatowych, a mianowicie poseł na sejm Jarosław Urbaniak, Krystyna Sikora asystent senator Ewy Mateckiej oraz starosta powiatu ostrowskiego Paweł Rajski. We mszy św. udział wzięli również: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radni gminy Sieroszewice oraz delegacje z 18 sołectw z terenu gminy. Mszę św. uświetnił występem Regionalny Zespół Pieśni i Tańca ,,Ołobok, a nad całością uroczystości czuwał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, tegoroczne  dożynki z barwnym korowodem oraz zabawą dożynkową nie mogły dojść do skutku. Wójt gminy Sieroszewice chciał jednak w symboliczny sposób podziękować rolnikom za ich pracę i tegoroczne zbiory. W swoim wystąpieniu włodarz gminy wskazywał na szacunek do pracy rolników, dziękując im za codzienny trud wkładany w pracę na roli. Życzenia i pozdrowienia przesłali ponadto: Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Opracowała: Marzena Sztukowska