Tegoroczna akcja Narodowe Czytanie ze względu na trwającą pandemię odbyła się w formie on-line. Fragmenty „Balladyny” czytali przedstawiciele władz gminy Sieroszewice i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz nowele polskich pisarzy. W tym roku w całej Polsce czytana jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Ideą akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Po raz trzeci w akcję Narodowe Czytanie włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach. Tym razem czytanie odbyło się w formie on-line. W sali Urzędu Gminy Sieroszewice fragment „Balladyny” z podziałem na role odczytali: wójt Anatol Piaskowski, zastępca wójta Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, dyrektor biblioteki Maria Marciniak i bibliotekarka Dominika Kucharska. Drugie czytanie miało miejsce w sieroszewickiej książnicy, gdzie czytały pracownice: bibliotekarka filii bibliotecznej w Ołoboku Marlena Nowak, bibliotekarka filii bibliotecznej w Strzyżewie Justyna Sprutta, bibliotekarka filii bibliotecznej w Wielowsi Dominika Kucharska i redaktor portalu biblioteki Ewa Kotowska-Rasiak. Podczas akcji czytania każdy otrzymał okolicznościową plakietkę. Osoby, które posiadają egzemplarz polskich noweli  mogą zgłaszać się do biblioteki po przyłożenie pieczęci w książce.

Filmy z tegorocznej akcji czytania można obejrzeć na stronie biblioteki. Zaprosiliśmy także czytelników do nagrywania krótkich filmików z czytania „Balladyny” i zamieszczania ich na profilu fb biblioteki.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Zapraszamy do obejrzenia filmów: