W niedzielę, 15 grudnia 2019 roku, w Parczewie odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Parczewa i Bibianek. Zaproszonych gości powitał sołtys Parczewa Eugeniusz Szymankiewicz. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z żoną, Radni Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak i  Zdzisław Jaźwiec, Radna Wiesława Smółka, sołtys wsi Bibianki Maciej Marciniak, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak z żoną Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parczewie Katarzyna Dudziak, Proboszcz Parafii Sadowie o. Grzegorz Słowikowski, oraz mieszkańcy Parczewa i Bibianek.

W świąteczny nastrój wprowadziły wprowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parczewie oraz zespół wokalno-instrumentalny pod dyrekcją Henryka Jamroziaka.  Po złożeniu życzeń mieszkańcy i goście zasiedli do wigilijnej kolacji.

Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Parczewie, Rada Sołecka Parczewa i Bibianek, Koło Gospodyń Wiejskich.

Uroczystość była współfinansowana ze środków Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadań publicznych.

Opracowała: Marzena Sztukowska