W restauracji Lawendowa w Sieroszewicach odbyło się spotkanie świąteczne Gminnego Klubu Sportowego Iskra-Prosna Sieroszewice. Przybyłych na spotkanie członków Zarządu i zaproszonych gości powitał prezes Klubu Marcin Masłowski. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica, członkowie honorowi  Arkadiusz Wojtczak i Józef Kaczmarek, Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, sołtys wsi Sieroszewice Tadeusz Łapiński trenerzy Dariusz Płóciennik i Andrzej Sobczak oraz członkowie Zarządu Iskra-Prosna.  

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń świąteczno-noworocznych, podziękowań oraz wymiany poglądów i informacji dotyczących działalności Klubu.

Opracowała: Marzena Sztukowska