Tradycyjnie w minioną niedzielę 15 grudnia 2019 r., w Domu Rolnika w Ołoboku Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało spotkanie wigilijne dla seniorów powyżej 65 roku życia. Zaproszonych gości powitała i złożyła życzenia wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Krystyna Majtas. Przy wspólnym stole z seniorami zasiadł również Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z żoną, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Lemiesz, sołtys Ołoboku Justyna Karbowy, proboszcz parafii Ks. Prałat Tomasz Lenczewski oraz członkowie Rady Sołeckiej. Do wspólnych życzeń dołączył się również Wójt Gminy i sołtys Justyna Karbowy.

Spotkanie było dofinansowane ze środków Gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na 2019 rok. 

Autor: Marzena Sztukowska