Dnia 27 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej. Zgromadziło ono wielu mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Sieroszewice. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Anatol Piaskowski, witając wszystkich przybyłych i zwracając uwagę na dużą frekwencję, ciesząc się z zainteresowania.  Przedstawiciel firmy PROMAG zapoznał zebranych z ogólnymi informacjami o firmie oraz z ofertą, z jaką wychodzą do zainteresowanych. Następnie był czas na zadawanie pytań i dyskusje.  

Opracowała: Alicja Kaźmierczak