W minioną niedzielę 19 grudnia na terenie gminy Sieroszewice odbyły się spotkania świąteczno-noworoczne. Wydarzenia o charakterze podsumowującym 2021 rok miały miejsce w sołectwach: Westrza, Parczew i Rososzyca. W spotkaniach uczestniczyli Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Na uroczystości w Rososzycy obecny był również Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Spotkanie w Westrzy uświetniły jasełka w wykonaniu mieszkańców wsi.  W Parczewie zebrani mieli  okazję obejrzeć przedstawienie uczniów szkoły podstawowej.  Natomiast w Rososzycy  odbył się krótki koncert scholi parafialnej ,,Piórko Anioła’’. Podczas uroczystości Wójt Gminy Sieroszewice złożył mieszkańcom świąteczne i noworoczne życzenia.

Spotkania zostały zorganizowane przez Rady Sołeckie i organizacje społeczne działające na terenie miejscowości. Wydarzenia współfinansowano ze środków budżetu gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.