Harcerze Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski przekazali Wójtowi Gminy Sieroszewice Anatolowi Piaskowskiemu Betlejemskie Światło Pokoju. Do Urzędu Gminy trójka harcerzy zawitała w poniedziałek 20 grudnia. Wójt Gminy dziękując za  symboliczne Światło Pokoju podkreślił, że to bardzo cenna i ważna inicjatywa.

Akcja organizowana jest przez skautów i harcerzy z całej Europy. W Polsce od 1991 r. harcerze Związku Harcerstwa Polskiego niosą symbole ognia docierając do mieszkańców miast i wsi. Dzielą się w ten sposób radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.