Z inicjatywy Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego oraz radnego i zarazem sołtysa wsi Rososzyca Andrzeja Chwiłkowskiego w centrum wsi Rososzyca zamontowano serce na nakrętki, dzięki któremu mieszkańcy mogą włączyć się w pomoc na rzecz niepełnosprawnego dziecka – mieszkanki Rososzycy.

Zachęcamy do włączenia się w akcję!