W miniony piątek, 10 listopada w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach realizowano przedsięwzięcie pn.: „Organizacja warsztatów, konkursów i zajęć edukacyjnych w celu upowszechnienia wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski odwiedził uczestników warsztatów, podkreślając tym samym wagę inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną i budowaniem świadomości, kluczowej dla przyszłości naszej planety.

W ramach projektu zaplanowano akcje sadzenia drzew oraz warsztaty i konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które mają m.in. na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza, prawidłowej segregacji odpadów, kultury robienia zakupów, wpływu odpadów na zdrowie i przyrodę, wpływu spalania śmieci na zdrowie i jakość powietrza.

Zajęcia z wiedzy ekologicznej zakończono konkursem, w którym 50 uczniów otrzymało  nagrodę w postaci rośliny – Liliowca ‘Stella de Oro’.

Część praktyczną zajęć stanowiła akcja sadzenia drzew,  w której uczestniczyli nie tylko uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach, ale także z Szkół Podstawowych w Masanowie, Ołoboku, Wielowsi i Zamościu oraz przedszkolaki z Latowic, Psar i Wielowsi.

Projekt realizowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.