Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 stycznia 2024 roku na terenie Gminy Sieroszewice POPIÓŁ stanowić będzie osobną frakcję odpadów komunalnych. Frakcja ta będzie odbierana w okresie grzewczym
od października do kwietnia raz na dwa tygodnie. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zadeklarowali źródło ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa otrzymają pojemniki
do gromadzenia popiołu.

Zmianie ulegnie również sposób odbierania frakcji odpadów BIO. Odpady te będą odbierane tylko i wyłącznie w pojemnikach na odpady w kolorze brązowym z napisem BIO. Kosze na odpady BIO będą dostarczone tylko na nieruchomość, której właściciel zadeklarował brak kompostownika (stan na dzień 31 października 2023 r.)

Pojemniki będą dostarczone sukcesywnie od 20 listopada 2023 r. nieodpłatnie pod nieruchomość za okazaniem dowodu tożsamości osobom, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub osobom przez nie upoważnionym.