W Szkole Podstawowej w Masanowie odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu „Gmina Sieroszewice – dawniej i dziś”. W wydarzeniu tym brali udział zaproszeni goście: wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach Maria Marciniak, prezes Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego EKOklub w Wielowsi Halina Kaźmierczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Masanowie Renata Suchorzewska, nauczyciele, opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie: Mirosława Kois, Violetta Nowicka, Ilona Mielcarek, rodzice uczestników, przedstawiciele Rady Rodziców SP w Masanowie oraz wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie.

 Celem konkursu było przybliżenie wiadomości o gminie, promocja wybitnych postaci i zabytków, zainteresowanie dzieci ciekawostkami i historią regionu. Zadaniem uczestników było wykonanie prac plastyczno – technicznych o tematyce konkursu indywidualnie lub grupowo. Prace oceniane były w dwóch kategoriach:

 1. Klasy IV-VI „Gra dydaktyczna o gminie Sieroszewice”  Gran Prix – Olga Borowczyk SP Rososzyca

I miejsce – Bartosz Kotas i Arkadiusz Nieweś SP Rososzyca

II miejsce – Zuzanna Bartoszek SP Rososzyca

III miejsce – Michalina Warga i Szymon Warga SP Rososzyca

Wyróżnienia – Natalia Wietecka SP Masanów, Jakub Kowalski SP Rososzyca, Gabriela Osowicz SP Sieroszewice

2. Klasy VII – VIII „Przewodnik po gminie Sieroszewice”.

 I miejsce – Katarzyna Rak i Jakub Król SP Masanów

 II miejsce – Agata Śniatała SP Masanów

 III miejsce – Wiktoria Jessa SP Rososzyca

Wyróżnienia – Aleksandra Bartnik SP Sieroszewice, Marika Chwiłkowska SP Rososzyca

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek.

Konkurs zorganizowały: Emilia Biela i Danuta Walczak.

Autor: Danuta Walczak