Dnia 1 marca 2019 r. w Wielowsi odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające Żołnierzy Antykomunistycznego i Niepodległościowego Podziemia, znanych szerzej pod nazwą „Żołnierze Wyklęci”. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. Z zaproszenia skorzystało Stowarzyszenie Narodowo-Patriotyczne im. „Błyska” z Odolanowa na czele z prezesem Panem Ireneuszem Czechem. Jak co roku obchody zaczęły się mszą św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Wielowsi, po której przy pomniku Żołnierzy Wyklętych zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przez delegacje. Po oficjalnej uroczystości następna część obchodów została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Organizatorem uroczystości byli: ks. kanonik  Piotr Kuświk oraz Szkoła Podstawowa w Wielowsi.

Opracowała: Marzena Sztukowska