W związku z ogłoszonym w październiku 2018r. przez Stowarzyszenie EKOklub  Projektem pn. „Ziemi na Ratunek” zostało zrealizowane zadanie pierwsze. W dniu 06 marca, w Ołoboku, Gminna Komisja Turnieju opracowała wyniki.

Zebrano łącznie 10 020 kg odpadu, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym 500 kg baterii.

Jest to wynik dwa razy lepszy od podobnej akcji zorganizowanej we współpracy z EKOklubem w 2017r.

W gminnym  turniej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii uczestniczyło 23 mieszkańców z terenu Gminy Sieroszewice, 8 instytucji, w tym 3 szkoły podstawowe, 2 organizacje pozarządowe oraz 13 członków Stowarzyszenia EKOklub, głównie mieszkańców Gminy Sieroszewice. Celem turniejowych zmagań było zachęcenie uczestników do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przekazanie niebezpiecznych odpadów do recyklingu. Turniej był dedykowany SP w Masanowie.

Zgodnie z regulaminem, zostali wyłonieni laureaci. Komisja Turnieju przyznała także wyróżnienia.

Jury Turnieju  w składzie: przewodnicząca pani Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia EKOklub, pani Danuta Walczak– koordynator akcji w SP w Masanowie, nauczyciel, członek Stowarzyszenia EKOklub; pani Jolanta Podlas – koordynator akcji w SP w Zamościu, nauczyciel; pani  Ilona Mielcarek, koordynator akcji w SP w Ołoboku, nauczyciel, dokonało przeglądu  protokołów z przeprowadzonej w dniach 19 i 20 lutego 2019r. akcji zbiórki ZSEiE oraz zużytych baterii.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z jej szczegółowymi  wynikami na  www.ekoklub.org.pl

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 26 kwietnia 2019r. w  SP w Zamościu podczas Gminnych Obchodów Dnia  Ziemi.

Podziękowania za współorganizację Turnieju kierujemy do osób i Organizacji, które wykazały się przyjazną i otwartą postawą. Dziękujemy Urzędowi Gminy Sieroszewice, Galerii Sztuki Współczesnej z Ostrowa, Publicznemu Przedszkolu z Wielowsi, Gminnej Bibliotece Publicznej z Sieroszewic, Aptece z Sieroszewic, Firmie Tontor z Kalisza. Słowa podziękowania kierujemy  do państwa dyrektorów : Renaty Suchorzewskiej, Janiny Siudzińskiej i Dariusza Ratajczyka za okazaną współpracę i zorganizowanie miejsca dla działań turniejowych.

Wszystkim tym, którzy postanowili zrobić „COŚ” , by przyjść z pomocą Ziemi składamy piękne podziękowania  i zapraszamy na Wiosenną Biesiadę 1 maja 2019r. do Sali Wiejskiej w Zamościu. Początek godz. 19:00

W imieniu Organizatora  Turnieju-   Halina Kaźmierczak- prezes Stowarzyszenia EKOklub

Działanie sfinansowane przez Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi i Samorząd Gminy Sieroszewice  w ramach realizacji projektu pn. „Ziemi na ratunek”

Autor: Halina Kaźmierczak