Plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Gmina Sieroszewice przygotowała plan dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. W ramach działań prewencyjnych  na terenie gminy Sieroszewice utworzone zostało 8 punktów wydawania preparatu jodku potasu w postaci tabletek.

Przyjęty plan i wszelkie działania podjęte do chwili obecnej mają charakter prewencyjny, a wydawanie preparatów nastąpi po wydaniu decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewodę Wielkopolskiego po wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego. Do tego momentu punkty wydawania preparatów pozostają nieczynne !!!

Aktualną sytuację radiacyjną można sprawdzać na stronie Państwowej Agencji Atomistyki pod adresem:

https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/