1 października w Psarach miało miejsce wydarzenie pod nazwą „Spotkanie przy ognisku z tradycyjną wielkopolską gziką ” mające na celu przypomnienie tradycji polskiej wsi .

Kiedyś na wsi ludzie całymi rodzinami pracowali jesienią przy wykopkach, a po pracy siadali przy wspólnym ognisku i piekli ziemniaki, rozmawiając i zacieśniając wzajemne więzi.

W ramach kultywowania tej dawnej tradycji od kilku lat odbywają się w Psarach jesienne spotkania przy ognisku. Uczestnicy spotkań mogą przypomnieć sobie , a niejednokrotnie poznać, smak tradycyjnej wielkopolskiej potrawy ; gziki z gorącymi ziemniakami, która jest obowiązkowym i najważniejszym daniem tego wydarzenia.

Wszyscy ,którzy przybyli na tegoroczne ognisko ,otrzymali smaczny poczęstunek i mogli miło spędzić czas w gronie rodziny , przyjaciół i znajomych.

Organizatorami ogniska było Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” we współpracy z  Kołem Gospodyń Wiejskich  „Konwalia’’ w Psarach .

Zadanie publiczne „Spotkanie przy ognisku z tradycyjną wielkopolską gziką” było współfinansowane przez Gminę Sieroszewice w ramach wspierania zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tekst i zdjęcia: Waldemar Skorupa