Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkoły prowadzonych przez Gminę Sieroszewice. Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zarządzeniu Nr 35.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2022 roku.