Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2022.  Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice od 4 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w godzinach urzędowania. Szczegółowe informacje oraz wnioski znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku”