W piątek 22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach

W turnieju brało udział 34 uczniów z 4 Szkół Podstawowych z terenu gminy Sieroszewice: SP Sieroszewice, SP Rososzyca, SP Masanów i SP Wielowieś. Dzieci i młodzież musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony ludności i ratownictwa oraz znajomością przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru.

Po wypełnieniu przez uczestników pisemnego testu przeprowadzona została wśród uczniów ustna dogrywka. Eliminacje przeprowadziło jury w składzie: Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach Dh Wojciech Hełka, Z-ca Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach Dh Michał Pułkownik, Skarbnik  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach Dh Tomasz Kawaler. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa 1 klasy I – VI

1 miejsce – Maskymilian Molka

2 miejsce – Natalia Gądziak

3 miejsce – Kornelia Krupa

Grupa 2 klasy VII-VIII

1 miejsce – Marcel Kurzawa

2 miejsce – Natalia Lisiak

3 miejsce – Dagmara Krawczyk

W podsumowaniu konkursu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. Wójt Gminy pogratulował zwycięzcom oraz wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody.  Maksymilian i Marcel będą reprezentować gminę Sieroszewice na etapie powiatowym turnieju.