KALISKI ODDZIAŁ POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

„Życzliwymi bądźmy” ( por. Dz 28,2)

Nabożeństwo Ekumeniczne w Parafii Polskokatolickiej w Kotłowie

Styczeń to szczególny czas dla chrześcijan, którzy bardzo poważnie traktują słowa Jezusa, „aby byli jedno” i gromadzą się na wspólnych modlitwach o jedność. Różne są poglądy na temat tego jaki jest cel ekumenizmu, to chyba należy zostawić Panu Bogu. Myślę, że jeden cel udało się osiągnąć. Chrześcijanie nie patrzą już na siebie jak na wrogów, ale jak na rodzeństwo, które po kłótni próbuje i chce się pojednać.
Ekumenizm nie jest procesem łatwym, szybkim, ale zdaje egzamin tam gdzie ludzie są rzeczywiście otwarci na obecność Jezusa w drugim człowieku. Co roku między 18 stycznia a 25 stycznia wierni różnych wyznań Chrześcijańskich spotykają się na Nabożeństwach Ekumenicznych. Dzisiaj Chrześcijanie mają za zadanie znów głosić – własnym świadectwem – to najważniejsze orędzie „aby byli jedno”. Tylko w ten sposób dzisiejsza ludzkość będzie mogła odkryć, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą, że tylko w Nim znajduje się pełnia wszelkich ludzkich dążeń. Po stuleciach podziałów, nieporozumień, obojętności, odrodziła się wśród chrześcijan świadomość, że wiara w Chrystusa jednoczy ich i jest siłą zdolną przezwyciężyć to co ich dzieli.

W parafii polskokatolickiej w Kotłowie 11 stycznia przeżywaliśmy Nabożeństwo Ekumeniczne. We wspólnej modlitwie Ekumenicznej udział wzięli: Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej Oddziału Kaliskiego Ksiądz Infułat Julian Kopiński, Diecezjalny Referent ds. Ekumenicznych Diecezji Kaliskiej Kościoła Rzymskokatolickiego Ksiądz Antoni Wita,  Ksiądz Tadeusz Jelinek Proboszcz Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Żychlinie koło Konina ,  Ksiądz Proboszcz Mateusz Szymkiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z Nowej Sobótki, oraz zaproszeni goście Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Pan Henryk Zieliński, Wójt Gminy Sieroszewice Pan Anatol Piaskowski i zgromadzeni parafianie.  Mamy wszelkie powody, aby wspólnie wielbić Boga i dziękować za Ekumenizm i dialog prowadzony w Kościele. Musimy się zatem wspólnie modlić o Ducha Jedności, niech Chrystus towarzyszy Nam w tej niełatwej drodze. Z nowym zapałem nadal zmierzajmy razem do pełnej jedności i szukajmy tego co nas łączy a nie dzieli……

Ksiądz Infułat Julian Kopiński